Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

PPS4Infra

 

Instructie

Met behulp van de PPS4Infra tool kunt u snel en eenvoudig toetsen of een project in aanmerking komt voor Publiek Private Samenwerking. Hoe meer relevante gegevens u invult, hoe nauwkeuriger de resultaten in het rapport. Naarmate u meer vragen onbeantwoord laat, neemt de nauwkeurigheid van de uitslag af.

Algemeen
De vragenlijst bestaat uit vier delen, te weten Projecten, Onderdelen, Organisatie en Rapport. In het onderdeel Projecten maakt u een nieuw project aan. Hier vinkt u aan welke werkzaamheden onderdeel van het project zijn. Vervolgens beantwoordt u de vragen over uw project. Onderaan een vraaggroep slaat u via de knop Opslaan uw antwoorden op. Na beantwoording van alle vragen over uw project kunt u in de rapportage bekijken in hoeverre uw project in aanmerking komt voor Publiek Private Samenwerking.

Klik op de informatiebutton (i) om uitleg te krijgen wat het al of niet invullen van deze vraag betekent voor de nauwkeurigheid van de uitslag. Bij sommige vragen kunt u één of meerdere antwoorden aanvinken. Ook als geen van de antwoorden van toepassing is en u niets invult, telt dit ook als een geldig antwoord. Bij meerkeuzevragen waarbij minimaal één antwoord nodig is om een bijdrage te leveren aan de uitslag, staat dit  uitdrukkelijk bij de vraag vermeld onder de informatiebutton.

Bij vragen die zijn weergegeven als een uitklapbalk betekent niets invullen dat deze vraag niet wordt meegerekend bij de uitslag en de nauwkeurigheid van het rapport dus afneemt.
Bij de vraag betreffende het aandeel van het project op de opdrachtsom betekent niets invullen zelfs dat de gehele vraaggroep, bijvoorbeeld Aanleg wegen of Groenvoorziening, niet wordt meegerekend.

Werkzaamheden

Informatiebuttons (i)
Wanneer u op de knop i klikt achter de vraag, vindt u een instructie hoe u deze vraag in kunt vullen. Hier krijgt u ook uitleg over wat het al of niet invullen van deze vraag betekent voor de nauwkeurigheid van de uitslag.

Projecten
U maakt eerst onder Projecten een nieuw project aan. Klik op Nieuw en vervolgens op [Vul projectnaam in] om uw project een naam te geven. Klik op [Vul omschrijving in] om uw project een omschrijving te geven. Als u dit project opslaat, blijven de gegevens bewaard en kunt u deze iedere keer als u opnieuw inlogt, weer inzien. U selecteert in Projecten de onderdelen die op uw project van toepassing zijn.

Onderdelen
Hoe meer vragen u invult, hoe nauwkeuriger de uitslag. Het maakt niet uit in welke volgorde u de vraaggroepen in het tabblad Onderdelen beantwoordt.
Vult u wel altijd de vraaggroep Algemene gegevens in. Onderaan klikt u op Opslaan om uw antwoorden op te slaan. Vervolgens klikt u op het volgende tabblad. U kunt altijd weer terug om uw antwoord te wijzigen en opnieuw op te slaan.

Organisatie
In het onderdeel Organisatie beantwoordt u eerst algemene vragen over hoe uw organisatie normaliter te werk gaat. Andere tabbladen betreffen vragen over de werkwijze van uw organisatie specifiek voor uw type project. Het maakt niet uit in welke volgorde u de vragen in de tabbladen beantwoordt. Onderaan klikt u op Opslaan om uw antwoorden op te slaan. Vervolgens klikt u op het volgende tabblad. U kunt altijd weer terug om uw antwoord te wijzigen en opnieuw op te slaan.

Rapport
Wanneer u zoveel mogelijk relevante gegevens heeft ingevuld, kunt u onder het tabblad Rapport de resultaten vinden. Tussentijds kunt u in ook de uitslag op basis van de tot dan toe ingevulde gegevens bekijken. De geschiktheid van uw project voor PPS wordt aangegeven middels een glijdende schaal. Hoe meer de indicator zich rechts op de schaal bevindt, hoe meer uw project in aanmerking komt voor PPS. Wanneer de indicator volledig links op de schaal staat, betekent dit dat uw project op dit moment niet geschikt is voor een geïntegreerde contractvorm. De onderdelen Projecteigenschappen, Vrijheden aannemer en Werkwijze organisatie geven specifieker de geschiktheid aan per aspect.

Middels de printknop kunt u de rapportage van de uitslag uitprinten.

Suggesties en/of opmerkingen
Mocht u verdere suggesties en/of opmerkingen hebben ter verbetering van de tool, dan horen wij dat uiteraard graag. Wilt u deze aan ons melden via het e-mailadres mailto:info@sppssupport.nl? Wij zullen eventuele verbeteringen na deze pilotfase graag aanbrengen om de gebruiksvriendelijkheid en ondersteunende waarde van PPS4Infra te optimaliseren.